...

In Nederland mogen bestuurders van ziekenhuizen in principe niet meer verdienen dan 193.000 euro bruto per jaar. De meerderheid zit boven die norm.Toplui uit de openbare sector mogen niet meer verdienen dan 130% van een gemiddeld ministerloon. Een ministerwedde bedraagt zowat 193.000 euro bruto per jaar. Het debat over die zogenaamde 'Balkenende-norm' is in Nederland al jaren aan de gang. Tot nog toe was het een vrijwillige grens. Maar sinds begin dit jaar is de norm in een wet gegoten: de 'wet normering topinkomens' (WNT-wet). Meer nog: door een uitspraak van een rechter staat nu vast dat de wettelijke inkomensgrens ook voor ziekenhuisbestuurders geldt. VerontwaardigingEn in het regeerakkoord is de norm intussen al teruggebracht tot 100% van een gemiddeld ministersalaris. Wie een ziekenhuis leidt, mag bijgevolg niet meer dan 193.000 euro per jaar verdienen. In de zorgsector slaat het nieuws in, want gemiddeld is een Nederlandse ziekenhuisdirecteur goed voor een jaarwedde van 240.000 euro. In Zeeland was er vorig jaar nog flink wat verontwaardiging toen uitlekte dat twee ziekenhuisbestuurders respectievelijk 387.000 en 362.000 euro opstreken.De belangenvereniging van ziekenhuisbestuurders, de NVZD, had een kort geding aangespannen om buiten het toepassingsveld van de wet te vallen. De NVZD schermde met het argument dat de meeste zorgbestuurders in dienst zijn van private rechtspersonen. Maar de rechter oordeelde anders: zorginstellingen vervullen een publieke functie en worden gefinancierd met gemeenschapsgeld. Bijgevolg is het plausibel dat ook zorgbestuurders onder de inkomenswet vallen, luidt het.Super complexDe rechter zwichtte evenmin voor het argument dat ziekenhuizen super-complexe organisaties zijn, die moeten presteren als bedrijven en met elkaar concurreren om patiënten (en artsen). De WNT-wet geldt wel degelijk ook voor ziekenhuisdirecties. Maar er zijn ruime overgangsmaatregelen. Bestuurders die boven de maximumgrens zitten, kunnen nog vier jaar op hetzelfde salaris aanspraak maken. Daarna moet het in drie jaar dalen tot het normbedrag.