...

Nederland kondigde afgelopen weekend een keiharde lockdown af. Hoofdreden hiervoor is dat het zogenaamde OMT (outbreak management team) signalen opvangt dat omikron potentieel meer schade zou kunnen berokkenen dan de 1ste golf.Er zijn de gekende feiten: omikron zou de immuniteit deels kunnen omzeilen, mensen die covid reeds doorgemaakt hebben, of gevaccineerd zijn, zouden onvoldoende bescherming hebben, wat met de ouderen, die sowieso enkel door hun leeftijd reeds een hoger risico hebben, wat met omikron bij kinderen...Een hele reeks onbekende variabelen waarover de kennis nog zeer onvolledig en fragmentarisch is. Kan ook moeilijk anders. Omikron is nog maar enkele weken onder ons. De drastische beslissing van de Nederlandse regering mag eigenlijk niet verbazen. Het gaat al enkele weken minder goed met corona in Nederland. De cijfers zijn er slechter dan in ons land. Bovendien hebben ze een lagere intensieve capaciteit, wat, met het hoger bevolkingsaantal, een hoger risico geeft op snellere verzadiging van de ziekenhuizen.Nederland hanteert het mantra: beter voorkomen dan genezen. De exponentiele kenmerken van het virus voor blijven. Het zal er stevig inhakken. Enkel essentiële voorzieningen blijven open. Al de rest moet de deuren sluiten tot 14 januari 2022.De vraag die zich dan stelt: gaan we met België dezelfde richting uit? Onze cijfers tonen nog steeds een dalende trend. Toch is dit op zich niet voldoende. De ziekenhuizen blijven op meer dan hoge capaciteit draaien. Er is niet veel reserve, mocht er zich een hevige omikronuitbraak voordoen.Zijn er redenen om te verstrengen? Of blijven we het huidig pakket maatregelen aanhouden tot het jaareinde? Komen de boosters snel genoeg, om omikron toch minstens gedeeltelijk wat te kunnen afremmen? Of zijn we te laat? Het woord 'draagvlak' durf ik bijna niet meer in de mond nemen. Als België een lockdown afkondigt, even streng als deze in Nederland, dan vrees ik dat er nog meer protesten zullen komen. Rellen zullen dan niet uitgesloten zijn.Maar hebben we een alternatief? Nederland moet toch serieuze aanwijzingen hebben dat omikron niet te vertrouwen is? Anders zouden ze toch nooit zo diep ingrijpen? De Belgische wetenschappers beschikken toch over dezelfde informatie als het OMT, mag ik hopen?De beslissing in Nederland zou ons bijgevolg in een verhoogde staat van paraatheid moeten brengen.Mocht ik de premier zijn, ik zou niet wachten tot de 22ste december om opnieuw een comité samen te roepen. Ik zou de koppen stante pede bij elkaar steken, en desnoods ogenschijnlijk disproportionele maatregelen nemen. Het kiezerspubliek zal misschien niet tevreden zijn op korte termijn, maar zoals we weten is een week in de politiek een eeuwigheid. Binnen enkele maanden zal datzelfde publiek de beleidsmakers dankbaar zijn dat ze krachtdadig hebben ingegrepen. Op de koop toe zullen de virologen zich ook nog eens op de borst kunnen kloppen dat hun adviezen eindelijk eens gevolgd worden. En de politiek tevreden, en de burger content, en de virologen die hun inspanningen beloond zien.De realiteit is, vrees ik, iets weerbarstiger dan dat. België zit politiek anders in elkaar dan Nederland. Wij hebben verschillende deelregeringen, met elk hun verantwoordelijkheid ten aanzien van gezondheid en welzijn. Dat maakt het extra moeilijk om diep in de maatschappij snijdende beslissingen af te dwingen. Het federale niveau zal zijn zeg willen doen, maar ook de regio's zullen op hun strepen staan. Op zo'n momenten kan het nooit kwaad dat er een krachtdadige minister van Volksgezondheid opstaat, en eens zijn nek uitsteekt. Ik denk dat Frank Vandenbroucke zeker iemand is die daartoe in staat moet zijn.Zijn bevoegdheid, Volksgezondheid, is dan ook het gebied bij uitstek waarmee hij zijn visie zou kunnen doordrukken. Ik hoop oprecht dat hij de moed zal hebben om datgene te beslissen wat nodig is om een omikrondébacle het hoofd te bieden.