Voor het onderzoek werden gegevens van 2.349 Nederlandse patiënten geanalyseerd. De onderzoekers vergeleken de gegevens die patiënten zelf rapporteerden over hun alcoholgebruik en andere sociodemografische data, met wat hun huisartsen hadden geregistreerd in het medisch dossier.

Volgens de gegevens die patiënten zelf invulden, hadden 179 (14,8%) van de mannelijke deelnemers een alcoholstoornis. Bij de vrouwen waren dat 82 (7,2%) patiënten. In totaal gaf 11% van de patiënten zelf aan alcoholproblemen te hebben.

Bij één mannelijke patiënt werd in zijn medisch dossier de diagnose alcoholmisbruik opgenomen. Bij geen van de vrouwelijke patiënten was dat het geval. Een opvallend laag aantal, zo oordelen de onderzoekers. Volgens hen vermijden huisartsen een dergelijke diagnose te registreren door het taboe rond alcoholmisbruik.

Mogelijk wordt riskant of schadelijke alcoholafhankelijkheid ook niet voldoende herkend, wat dan weer kan wijzen op knelpunten bij de screeningsmethode.

Voor het onderzoek werden gegevens van 2.349 Nederlandse patiënten geanalyseerd. De onderzoekers vergeleken de gegevens die patiënten zelf rapporteerden over hun alcoholgebruik en andere sociodemografische data, met wat hun huisartsen hadden geregistreerd in het medisch dossier.Volgens de gegevens die patiënten zelf invulden, hadden 179 (14,8%) van de mannelijke deelnemers een alcoholstoornis. Bij de vrouwen waren dat 82 (7,2%) patiënten. In totaal gaf 11% van de patiënten zelf aan alcoholproblemen te hebben.Bij één mannelijke patiënt werd in zijn medisch dossier de diagnose alcoholmisbruik opgenomen. Bij geen van de vrouwelijke patiënten was dat het geval. Een opvallend laag aantal, zo oordelen de onderzoekers. Volgens hen vermijden huisartsen een dergelijke diagnose te registreren door het taboe rond alcoholmisbruik.Mogelijk wordt riskant of schadelijke alcoholafhankelijkheid ook niet voldoende herkend, wat dan weer kan wijzen op knelpunten bij de screeningsmethode.