...

Schippers meldde dat in een brief aan de Tweede Kamer. Onderzoeken tonen niet overtuigend aan dat een ander donorregistratiesysteem tot meer donoren zou leiden, staat er in de brief.De liberale minister is van mening dat een overgang naar een 'geen-bezwaarsysteem' een inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht zou betekenen. "Die inbreuk is alleen te rechtvaardigen als het een ontegenzeggelijke en aanzienlijke toename van het aantal donoren oplevert. En dat is uit onderzoeken niet gebleken."In de plaats van het systeem te wijzigen, wil Schippers een stijging van het aantal orgaantransplantaties door te focussen op de ziekenhuizen. Ze pleit voor een betere organisatie en meer sensibilisering voor donatie. Ziekenhuizen moeten daar een topprioriteit van maken, luidt het. De Nierstichting en Hartpatiten Nederland hebben al zwaar teleurgesteld gereageerd op het besluit van Schippers.De beslissing komt enkele maanden na het geruchtmakende tv-programma 'Nieuwsuur' waarin Belgische deskundigen de Nederlandse regering opriepen om "het falende donatiebeleid" dringend om te gooien. Zo niet, dan zou het voor Nederlandse patiten wel eens erg lastig kunnen worden om in Antwerpen, Gent of Brussel nog getransplanteerd te kunnen worden, zei gewezen senator Patrik Vankrunkelsven (AK 2114). "Binnen Eurotransplant is Nederland het slechtste jongetje van de klas."