...

In Nederland is er na jaren gehakketak een politiek akkoord bereikt over de heffing van btw op alternatieve geneeswijzen. Artsen en andere erkende zorgverleners blijven ervan vrijgesteld.Vanaf 2013 moeten beoefenaars van alternatieve geneeswijzen bovenop hun honorarium 21% btw aanrekenen. Een behandelsessie bij de homeopaat, osteopaat, acupuncturist of chiropractor wordt daardoor een stuk duurder. De Nederlandse staat hoopt dat de maatregel 65 miljoen euro per jaar opbrengt.Op dit moment zijn homeopaten, acupuncturisten, chiropractoren en osteopaten nog vrijgesteld van btw-heffing. Maar vanaf 2013 geldt de vrijstelling alleen nog maar voor erkende zorgverleners met een BIG-registratie (BIG staat voor 'beroepen individuele gezondheidszorg'), zoals artsen, tandartsen en fysiotherapeuten omdat die naast complementaire ook bijna altijd reguliere medische handelingen verrichten. Voor alternatieve behandelaars die niet in het BIG-register zijn opgenomen, valt de vrijstelling volgend jaar weg. Een uitzondering wordt gemaakt voor de kinder- en jeugdpsychologen, arbeidspsychologen en orthopedagogen. Die beroepen zijn weliswaar niet BIG-geregistreerd maar worden met geregistreerde dienstverleners gelijkgesteld en hoeven daarom geen btw in rekening te brengen.De maatregel maakt deel uit van een 'lenteakkoord' dat de Kamer nog moet goedkeuren. De Nederlandse regering is overigens niet aan haar proefstuk toe. Vijf jaar geleden poogde staatssecretaris Jan Kees De Jager al eens om alle alternatieve genezers - medische en niet-medische - btw-plichtig te maken. Dat plan ging toen niet door. Het stuitte op massale weerstand van de artsen die bedankten voor een aparte btw-administratie.