Het was minister van Volksgezondhei Edith Schippers (Volksgezondheid) die vorige bekend maakte dat dit soort opnamen gestegen is van 39.000 in 2008 naar 49.000 in 2013. Het gaat met name om ouderen die schade oplopen door bijvoorbeeld verkeerde medicijnen, te hoge of te lage doseringen en bijwerkingen door reactie met andere medicijnen.

Hoeveel mensen uiteindelijk aan de gevolgen overlijden, wordt niet in het rapport vermeld.

Nadat vergelijkbaar onderzoek in 2008 aantoonde dat medicatiefouten tot 39.000 ziekenhuisopnames leidden, voerde minister Schippers verbetermaatregelen door. "Het is schokkend dat er in al die jaren, na al die maatregelen en afspraken, geen verbetering te zien is", zegt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland.

Het rapport meldt dat samenwerking tussen zorgverleners tekortschiet en dat zorgverleners de richtlijnen onvoldoende volgen. Bovendien hebben voorschrijvers van medicijnen vaak niet genoeg kennis van en oog voor de persoonlijke situatie van een patiënt.

Dianda Veldman: "In de eerste plaats moet er meer gebeuren om de communicatie tussen huisartsen, specialisten en apothekers te verbeteren. Dat betekent betere digitale overzichten, betere afstemming, duidelijkere overdracht etc. We moeten afstappen van de vrijblijvendheid hieromtrent." De patiëntenvereniging wil bij zorgaanbieders ook plannen zien om patiënten beter te betrekken bij het voorkomen van fouten.

In ons land waren er in de 756 Vlaamse woon-zorgcentra vorig jaar bijna 1.700 incidenten met medicijnen, zo bleek recent nog uit een nieuw rapport van het Agentschap Zorg en Gezondheid. In de verbeteringen in communicatie, zoals Veldman suggereert, hebben dus ook woonzorgcentra een rol te spelen.

Het was minister van Volksgezondhei Edith Schippers (Volksgezondheid) die vorige bekend maakte dat dit soort opnamen gestegen is van 39.000 in 2008 naar 49.000 in 2013. Het gaat met name om ouderen die schade oplopen door bijvoorbeeld verkeerde medicijnen, te hoge of te lage doseringen en bijwerkingen door reactie met andere medicijnen.Hoeveel mensen uiteindelijk aan de gevolgen overlijden, wordt niet in het rapport vermeld.Nadat vergelijkbaar onderzoek in 2008 aantoonde dat medicatiefouten tot 39.000 ziekenhuisopnames leidden, voerde minister Schippers verbetermaatregelen door. "Het is schokkend dat er in al die jaren, na al die maatregelen en afspraken, geen verbetering te zien is", zegt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. Het rapport meldt dat samenwerking tussen zorgverleners tekortschiet en dat zorgverleners de richtlijnen onvoldoende volgen. Bovendien hebben voorschrijvers van medicijnen vaak niet genoeg kennis van en oog voor de persoonlijke situatie van een patiënt. Dianda Veldman: "In de eerste plaats moet er meer gebeuren om de communicatie tussen huisartsen, specialisten en apothekers te verbeteren. Dat betekent betere digitale overzichten, betere afstemming, duidelijkere overdracht etc. We moeten afstappen van de vrijblijvendheid hieromtrent." De patiëntenvereniging wil bij zorgaanbieders ook plannen zien om patiënten beter te betrekken bij het voorkomen van fouten. In ons land waren er in de 756 Vlaamse woon-zorgcentra vorig jaar bijna 1.700 incidenten met medicijnen, zo bleek recent nog uit een nieuw rapport van het Agentschap Zorg en Gezondheid. In de verbeteringen in communicatie, zoals Veldman suggereert, hebben dus ook woonzorgcentra een rol te spelen.