...

Op de informele Europese top in Riga, Letland, ondertekenden beide ministers gisteren een protocolakkoord over de samenwerking rond weesgeneesmiddelen. De besprekingen daarover lopen van december vorig jaar.De praktische actiepunten worden nu verder uitgewerkt zodat beide landen vanaf 2016 gezamenlijk naar farmaceutische bedrijven zullen stappen. Eerst starten ze met een proefproject, dat de ministers daarna allebei zullen evalueren. Deze aanpak wekt trouwens de belangstelling van andere lidstaten. Schippers en De Block hopen dat die zich ook bij dit samenwerkingsverband zullen aansluiten.Lagere prijsWeesziekten zijn zeldzame ziektes die minder dan vijf op 100.000 mensen treffen. Er zijn wel ongeveer 8.000 weesziekten. Naar schatting lijden zo'n 30 miljoen Europeanen aan één daarvan. Momenteel zijn amper 150 geneesmiddelen op de mark.Omdat het naar verhouding om weinig patiënten gaat, kan een firma maar vrij weinig doses van een weesgeneesmiddel produceren en verkopen. Dat maakt dat de prijs vaak bijzonder hoog ligt. Maggie De Block: "Tegenwoordig maken landen elk apart afspraken met de farmaceutische bedrijven. Samen vertegenwoordigen we meer patiënten en kunnen we een lagere prijs bedingen."Voor de betrokken bedrijven heeft de samenwerking ook pluspunten. Ze moeten maar één dossier indienen voor de deelnemende landen en ze krijgen meteen toegang tot een groter aantal patiënten. Verschillende farmaceutische bedrijven hebben al laten weten dat ze graag willen deelnemen aan het proefproject.AfstemmenDe Nederlands-Belgische plannen gaan overigens veel verder dan gezamenlijke onderhandelingen. Op termijn willen beide landen ook gegevens uitwisselen, registers delen en evaluatiemethoden op elkaar afstemmen. Bedoeling is samen te onderzoeken welke innovatieve geneesmiddelen er de komende jaren op de markt te verwachten zijn en hoe de volksgezondheidsadministraties in beide landen zich daarop het best voorbereiden.