...

Die cijfers van een interuniversitair Nederlands onderzoek werden zaterdag vrijgegeven in het tv-programma 'Nieuwsuur'. Het onderzoek is uitgevoerd door drie academische ziekenhuizen, zowel bij arsten als bij het grote publiek, in opdracht van de vorige staatssecretaris van volksgezondheid Bussemaker. Het aantal patiten waarbij euthanasie werd uitgevoerd is in Nederland opnieuw gestegen. In 2006 kwamen er 1.900 meldingen binnen bij toetsingscommissies. In 2010 waren het 2.500 meldingen en in 2010 kwamen 2.700 meldingen binnen.Stijging bij dementerendenOpvallend is de stijging van euthanasie bij dementerende patiten. Volgens de wet is euthanasie bij dementerenden mogelijk als de patit nog wilsbekwaam is en niet in een vergevorderd stadium van dementie verkeert. In 2006 stierven in Nederland drie demente patiten door euthanasie, in 2009 waren dat er zes, een jaar later al 21. Die cijfers komen van de Landelijke Toetsingcommissie Euthanasie.Uit het onderzoek blijkt dat 95% van de Nederlandse bevolking geen bezwaar heeft tegen euthanasie. De helft van de bevolking denkt dat euthanasie alleen mogelijk is als patiten terminaal ziek zijn. Intussen bracht een rondvraag bij 176 laatstejaars geneeskunde van het VU Medisch Centrum in Amsterdam aan het licht dat toekomstige artsen behoefte hebben aan een betere kennis over euthanasie (regelgeving, effecten van medicijnen en alternatieve behandelingsopties) en beslissingen over het levenseinde.