Het onderzoek werd uitgevoerd bij 300 Nederlandse huisartsen en bijna 400 Nederlandse apothekers, in samenwerking met de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) en apothekersorganisatie KNMP. Het gaat om geneesmiddelen die zijn overgebleven van een andere patiënt, zoals maagbeschermers. Patiënten die het niet breed hebben, kunnen deze medicatie nog gebruiken, aldus de bevraagde huisartsen.

Net zoals in Nederland, is dergelijke kosteloze terbeschikkingstelling van geneesmiddelen in België echter slechts toegestaan in bepaalde gevallen die uitdrukkelijk in de wet zijn bepaald (dringende gevallen, stalen, schrijnende situaties). In elke andere situatie wordt dit beschouwd als onwettige uitoefening van de artsenijbereidkunde.

Overgebleven medicijnen moeten dus terug gebracht worden naar de apotheker. Vervolgens worden ze verbrand in verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval. Maar dat vinden de Nederlandse huisartsen dus zonde.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat patiënten vanwege de hoge kosten afzien van fysiotherapie, medicatie, bloedonderzoek, een bezoekje aan de specialist, echo's, röntgens, MRI's en andere scans. Zo ondervindt 93 procent van de huisartsen dat patiënten van hun praktijk zorg mijden.

Ook de ondervraagde apothekers herkennen dit probleem. Acht van de tien apothekers (8%) blijven wel eens met medicijnen zitten die besteld zijn, maar vanwege de hoge kosten niet worden opgehaald.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 300 Nederlandse huisartsen en bijna 400 Nederlandse apothekers, in samenwerking met de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) en apothekersorganisatie KNMP. Het gaat om geneesmiddelen die zijn overgebleven van een andere patiënt, zoals maagbeschermers. Patiënten die het niet breed hebben, kunnen deze medicatie nog gebruiken, aldus de bevraagde huisartsen.Net zoals in Nederland, is dergelijke kosteloze terbeschikkingstelling van geneesmiddelen in België echter slechts toegestaan in bepaalde gevallen die uitdrukkelijk in de wet zijn bepaald (dringende gevallen, stalen, schrijnende situaties). In elke andere situatie wordt dit beschouwd als onwettige uitoefening van de artsenijbereidkunde.Overgebleven medicijnen moeten dus terug gebracht worden naar de apotheker. Vervolgens worden ze verbrand in verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval. Maar dat vinden de Nederlandse huisartsen dus zonde. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat patiënten vanwege de hoge kosten afzien van fysiotherapie, medicatie, bloedonderzoek, een bezoekje aan de specialist, echo's, röntgens, MRI's en andere scans. Zo ondervindt 93 procent van de huisartsen dat patiënten van hun praktijk zorg mijden. Ook de ondervraagde apothekers herkennen dit probleem. Acht van de tien apothekers (8%) blijven wel eens met medicijnen zitten die besteld zijn, maar vanwege de hoge kosten niet worden opgehaald.