...

Waar de Green Deal 2.0 vooral inzette op bewustwording en het creëren van een draagvlak, is de geüpdatete versie 3.0 concreter en niet langer vrijblijvend, klinkt het bij de betrokken partijen. Inderdaad, onze noorderburen zijn al aan hun derde Green Deal toe.De eerste liep van 2015 tot 2018. Versie 2.0 loopt eind dit jaar af. De Green Deal Duurzame Zorg is een uitwerking van het Nederlandse 'Klimaatakkoord' en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, specifiek voor de zorgsector. In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor 7 procent van de CO2-uitstoot. Het Belgische bedrijf CuraeVia ondertekende eerder versie 2.0 is en is ook van plan om de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 te ondertekenen. Voor hun traject naar het ziekenhuis nudget CuraeVia patiënten via een slim mobiliteitsmenu richting duurzame vervoersalternatieven. Het richt zich ook op de Nederlandse zorgsector. In België gebruikt het Gentse AZ Maria Middelares de oplossing reeds.Een Vlaamse Green Deal voor de zorg is in opmaak en wordt volgend jaar verwacht.