...

Elke apotheker is verplicht om jaarlijks 20 vormingspunten te verzamelen, door opleiding te volgen of te geven. Elk uur vorming wordt 'beloond' met 1 tot 4 punten. De waarde van de punten hangt af van het domein dat aan bod komt en of de puntenverzamelaar les volgt of les geeft.Het staat de apotheker vrij om zijn vormingsprogramma samen te stellen maar hij moet elke gevolgde opleiding wel noteren in het kwaliteitshandboek.Het gemiddelde van 20 punten per jaar wordt bekeken op basis van een periode van drie jaar en er moet een evenwichtige verdeling zijn over de drie jaar. Wie het ene jaar wat punten tekort komt, kan het volgende jaar een inhaalbeweging maken.Jaarlijks rapportWie kan een opleiding aanbieden? In principe iedereen, al moet de opleiding wel erkend worden door APB en Ophaco. Elke apotheek moet een jaarlijks rapport van de gevolgde opleidingen van alle werknemers overmaken aan de beroepsvereniging.Het Geneesmiddelenagentschap treedt op als controlerend orgaan. Haalt een apotheker zijn punten op drie jaar niet, dan kan hij een blaam krijgen. Blijft hij in de boosheid volharden, dan riskeert hij een schorsing.