...

De studie wordt omschreven als de 'grootste 'real-world' analyse' waarbij natuurlijke immuniteit opgedaan bij een vroegere infectie vergeleken wordt met de bescherming die vaccinatie biedt. Gevaccineerde mensen zouden dertien maal meer kans lopen op een infectie met de delta-variant en 27 maal meer kans hebben op symptomen vergeleken met de cohorte die voordien al op natuurlijke wijze covid-19 doormaakte. De analyse is gebaseerd op de databestanden van de Maccabi Healthcare Services. Daarin zitten de gegevens van circa 2,5 miljoen Israëli. Twee analyses tonen aan dat wie in de maanden januari en februari gevaccineerd werd, in de loop van juni, juli en de eerste helft van augustus zes tot dertien maal meer kans had om geïnfecteerd te raken met de delta-variant dan niet-gevaccineerden die voordien al besmet raakten met het coronavirus.Een analyse vergeleek meer dan 32.000 mensen in het zorgsysteem. Het risico om covid-19-symptomen te ontwikkelen lag 27 maal hoger bij gevaccineerden terwijl het risico op hospitalisatie met acht vermenigvuldigde. Kortom, de Israëlische data geven aan dat een natuurlijke infectie duidelijk beter beschermt dan vaccinatie tegen de delta-variant. De bescherming is niet alleen sterker, er zijn minder symptomen en de hospitalisatiegraad ligt lager. Tegelijk blijkt uit dit onderzoek ook wel dat de immuniteit afneemt met de tijd. Dat geldt zowel voor vaccinatie als voor wie al een besmetting doormaakte.