...

De auteurs van de Twin Birth Study Collaborative Group besluiten dat voor tweelingzwangerschappen tussen 32 en 38 weken + 6 dagen, voor de eerste tweelingzwangerschap met hoofdligging, de geplande keizersnede in vergelijking met een natuurlijke geboorte het risico op overlijden van de foetus of de pasgeborene of het sterftecijfer bij pasgeborenen niet significant vermindert of verhoogt. (referentie: Barrett JFR et al. N Engl J Med. 2013;369:1295)