...

Aan het project rond de thuishospitalisatie wordt al twee jaar gewerkt. Het gaat over oncologiepatiënten, en over IV-toediening van antibiotica thuis."Stilaan was er ook wel een consensus over gegroeid", zegt dokterThomas Gevaert (Kartel/ASGB). Het Verzekeringscomité is nu als volgende aan de zet voordat dit dan naar de regering gaat. "Het zal nu verder in de praktijk moeten blijven hoe dit loopt."De tektsten leggen de rol vast van wie bij de thuishospitalisatie betrokken is. Het is de specialist in het ziekenhuis die de thuisopname opstart - wanneer de patiënt daarin toestemt - en die de huisarts ervan op de hoogte brengt."De patiënt kan thuis zijn leven voortzetten. Voor de huisarts is het toch belangrijk dat hij betrokken blijft bij deze behandelingen, dat hij weet wat er aan de hand is, dat hij mee de permanentie kan waarnemen", denkt dokter Maaike Van Overloop (AADM).Bij sommige huisartsen in de NCAZ waren er nog wel vragen over de haalbaarheid, over de belasting die dat vormt voor de huisarts. Maar volgens Van Overloop valt dat wel mee. "Het gaat hooguit om enkele patiënten in de praktijk", stelt ze. Een deel van de middelen die thuisopname uitspaart zou vloeien naar de huisarts, om die te vergoeden voor begeleiding van patiënten in zo'n traject." Vanuit Bvas werd voorbehoud gemaakt tegen de rol van de apotheker in het verhaal, maar volgens Van Overloop werd de bepaling daarover niet meer veranderd.Sumehr Voor de geïntegreerde praktijkpremie waren er twee presentaties - één over de Sumehr door dokter Philippe Jongen van het Réseau Santé Wallon en een over kwaliteitsindicatoren voor de huisarts door professor Bert Vaes van KU Leuven (ACHG). Beide presentaties werden gesmaakt door zowel dokter Van Overloop als door dokter Jos Vanhoof (Bvas). "Philip Jongen demonstreerde heel mooi - aan de hand van het EMD-pakket Medispring - hoe je een Sumehr opzet en oplaadt naar de eerstelijnskluis, hoe je daarbij de gedeelten uitsluit waarvan de patiënt niet wil dat ze gedeeld worden", aldus Vanhoof. "De ziekenfondsen willen dat voor de toekenning van de geïntegreerde praktijkpremie het aantal Sumehrs dat de huisarts moet opladen, wordt opgetrokken. Maar 100% is niet mogelijk", zegt Vanhoof. Volgens de huidige criteria moet de huisarts om extra punten te krijgen voor de praktijkpremie van 25% van zijn GMD-patiënten een Sumehr hebben opgeladen. "Ondertussen bedraagt dit percentage voor Vlaamse huisartsen al 65%. In de andere Gewesten ligt het lager - maar de Waalse (nu rond de 40%) en de Brusselse huisartsen (nu rond de 35%) halen de Vlamingen snel in", weet Van Overloop. "De bedoeling is om voor dit jaar de drempel te leggen op 55% en voor 2024 al af te spreken dat dit verhoogd wordt tot 60%", vult ze aan. "We kregen de nota daarover pas op de vergadering zelf", zegt Gevaert. "We willen eerst nog ruggespraak met onze huisartsen voor we dit goedkeuren."Barometers "Een tweede presentatie, door Bert Vaes, ging over kwaliteitsindicatoren voor diabetes (opvolging van het HbA1c) en voor het antibioticavoorschrift. De huisarts kan de gegevens over zijn patiënten in het elektronisch medisch dossier laten benchmarken door healthdata.be. Hij kan zien hoe goed zijn praktijk scoort, en eventueel acties plannen om die score te verbeteren." Professor Vaes is de huisarts die tijdens de covidcrisis de huisartsenbarometer ontwikkelde. En vervolgens tijdens de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus ook de scripts hielp bedenken om de EMD's van huisartsen te optimaliseren voor de selectie van risicopatiënten. Hij ontwikkelde met het Riziv twee nieuwe barometers om de benchmarking mogelijk te maken voor de genoemde kwaliteitsindicatoren . "We hebben al gewerkt met deze barometers voor Intego", vertelt Vanhoof. Ze zijn in ieder geval al aanwezig in CareConnect maar moeten tegen november in alle huisartsensoftware beschikbaar zijn. "Omdat er een aantal criteria voor de praktijkpremie wegvallen, zoals de e-facturatie, is nu het voorstel om het gebruik van deze barometers ook als nieuw criterium op te nemen."MedicatiereviewThomas Gevaert meldt dat er een overleg komt tussen de NCAZ en de overeenkomstencommissie van de apothekers. Dat moet de rol van de huisarts bij de medicatiereview vastleggen en ook kijken hoe hij hiervoor een vergoeding kan krijgen.In september zou er een analyse op tafel liggen van de centra voor complexe slokdarmchirurgie, en die voor pancreaschirurgie. De cijfers over de eerste drie jaren zijn nu beschikbaar. "Centralisatie verkoopt goed in de pers en bij het publiek, maar uit de eindpunten zal nu effectief moeten blijken dat het effrectief tot betere resultaten leidt", aldus Gevaert. Met welk recht kun je anders de kleinere centra sluiten, vraagt hij zich af.Volgens hem blijkt ook uit de laatst beschikbare gegevens over de honoraria dat de specialismen die het hardst het impact hebben gevoeld van de covidcrisis, nu stilaan ook tot een break-even komen./