...

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is bijna een kwart van alle sterfgevallen gerelateerd aan milieufactoren waarop de mens invloed heeft. In Europa veroorzaken risicofactoren gelinkt aan het milieu naar schatting 1,4 miljoen vroegtijdige sterfgevallen per jaar. Wereldwijd zijn milieufactoren verantwoordelijk voor een kwart van alle niet-overdraagbare ziekten, waaronder kanker, hart- en vaatziekten, ademhalingsaandoeningen, psychische stoornissen en infectieziekten. Het Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP3) wil daar iets aan doen. Het plan heeft twee hoofddoelen: enerzijds veerkracht, adaptatie en bestrijding van klimaatverandering bevorderen, en anderzijds de schadelijke effecten van chemische stoffen op de menselijke gezondheid en het leefmilieu verminderen.Die doelstellingen worden vertaald in acht concrete actiefiches:Het plan werd op 8 januari goedgekeurd door de ministers van Leefmilieu en Volksgezondheid tijdens de Gemengde Interministeriële Conferentie voor Leefmilieu en Gezondheid (GICLG). De bevoegdheden voor de voorgestelde acties zijn in België immers verdeeld over de verschillende beleidsniveaus.De overheden die deelnemen aan het samenwerkingsakkoord zullen gezamenlijke projecten ontwikkelen en hun eigen acties opzetten op gebieden waarvoor zij bevoegd zijn. Een nationaal portfolio zal een overzicht bijhouden van alle maatregelen op alle overheidsniveaus.