...

De ontwikkeling van die kapitale sector vergt een goede kennis van de industriële behoeften, gerichte research en ontwikkeling en een toereikende financiering. De prijs voor het beste researchproject 2013 werd toegekend aan het SONODRUGS-project van de Europese Unie, dat nieuwe technologieën ontwikkelt voor afgifte van medicatie voor een topische behandeling van hart- en vaataandoeningen en kanker.