...

Gedurende 22 jaar hebben epidemiologen van Harvard zich gebogen over het werkritme en de gezondheidstoestand van zowat 74.862 verpleegsters uit de Nurses' Health Study. De verpleegsters werden beschouwd als 'nachtwerkers' als ze naast overdag of 's ochtends ook minstens drie nachten per maand werkten. Uit de analyse blijkt dat gedurende 5 jaar of langer 's nachts werken, gepaard gaat met een stijging van de algemene mortaliteit en van de cardiovasculaire mortaliteit. Bij vrouwen die gedurende 6 tot 15 jaar 's nachts of in ploegen werkten, was de algemene mortaliteit 11% hoger en de cardiale mortaliteit 19% hoger. Bij degenen die gedurende meer dan 15 jaar in een systeem met wisselende uren hadden gewerkt, lag niet alleen de cardiovasculaire mortaliteit 23% hoger, ze hadden ook 25% meer risico om aan longkanker te sterven. Deze statistisch sterke studie zou weleens gevolgen kunnen hebben voor het gezondheidsbeleid. Nu moeten de verkregen resultaten nog bevestigd worden en moet worden nagegaan of ze ook gelden voor het mannelijke geslacht.