...

Wanneer die definitieve criteria bekend zijn, kunnen andere wachtposten die nog niet aan de proefprojecten deelnemen, bij het Riziv een dossier indienen om hun wachtpost ook in de week open te houden.Dokter Michel Creemers (ASGB) meldt dat zijn syndicaat ook meer cijfers heeft gevraagd over het aantal patiënten dat van de wachtdienst in de week gebruik maakt. De voorzitter van de Commissie zou daar effectief een nota voor een van de volgende vergaderingen over laten opstellen.Verder werd beslist dat de huidige financiering van de proefprojecten wordt verlengd tot het eind van het jaar. Bvas deelde ons enkele cijfers mee: na de goedkeuring van de werkingskosten voor het derde trimester bedraagt het tot nu toe bestede bedrag 1,7 miljoen euro.Door de verlenging van de huidige financiering zou de totale kost van de 14 proefprojecten in 2021 2;3 miljoen euro bedragen. Dat blijft ruim onder het gereserveerde budget van 3 miljoen euro.De Commissie werd ook gevraagd het goedgekeurde bedrag voor de covidkosten van de wachposten in het tweede trimester van dit jaar te bekrachtigen. Een veertigtal wachtposten dienden dossiers in voor in totaal 267 duizend euro extra kosten door de covidcrisis. Daarvan werd in totaal 246 duizend euro van goedgekeurd.