...

De Vlaamse overheid voert vanaf het voorjaar 2013 een uniform tarief in voor een psychologisch of maatschappelijk consult in een van de twintig Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.Het uniforme tarief zal 11 euro per uur bedragen. Het wordt van kracht zes maanden na het verschijnen van het betreffende decreet in het Staatsblad - dat zou in de lente van volgend jaar zijn. Het tarief geld voor een consult bij een psycholoog of maatschappelijk werker verbonden aan een van de twintig Vlaamse CGG. Het geldt niet voor een psychiatrisch consult - de tarieven daarvoor worden vastgesteld door de federale overheid.Cliënten die het Riziv een recht heeft toegekend op een verhoogde tegemoetkoming of die een budgetbegeleiding volgen, betalen maar vier euro. Gedetineerden, asielzoekers, mensen zonder papieren of mensen in een behartenswaardige situatie, komen in aanmerking voor een gratis consult.Het besluit van de Vlaamse regering komt er na een audit van het Rekenhof, dat vaststelde dat de gehanteerde tarieven in de verschillende CGG nogal uiteenliepen. Het Rekenhof beval aan een standaardtarief in te voeren en de Vlaamse overheid pleegde vervolgens hierover overleg met de sector. Het tarief zal, wanneer het van kracht wordt, worden geafficheerd in de centra. De hulpverleners zullen de consults ook registreren en aan de hand van deze gegevens zal na twee jaar de financiële toegankelijkheid van de CGG worden beoordeeld.