...

Binnen het eengemaakte Europa geldt het vrij verkeer van goederen en diensten. En dus kunnen zorgverstrekkers uit andere landen zich zonder veel problemen in België vestigen. Dat gebeurt ook steeds vaker, temeer daar ze niet onder de contingentering vallen. Een op drie (tand)artsen heeft nu een buitenlands diploma, dat zijn er 8% meer dan in 2011.Tot op heden is het afleggen van een taaltest enkel verplicht voor zorgverleners van buiten de Europese Unie. De meeste buitenlandse artsen en zorgverstrekkers zijn echter afkomstig uit EU-landen. Het gaat bijvoorbeeld over Fransen, Roemenen, Italianen, Spanjaarden en Grieken. Yoleen Van Camp: "Medische zorg in de eigen taal is een recht. Taalproblemen kunnen vervelend zijn. Maar ze kunnen ook letterlijk levensgevaarlijk zijn. Als een zorgverstrekker niet correct inschat wat er aan de hand is, kan hij/zij ook geen juiste diagnose en geen juiste behandeling instellen. Laat staan dat hij correcte adviezen kan verstrekken die de patiënt begrijpt."Naar het voorbeeld van Nederland en Engeland dient Yoleen Van Camp daarom een wetsvoorstel in dat een taaltest oplegt aan alle zorgverstrekkers uit het buitenland. Dat is overigens geen primeur. Al in 2011hadden de toenmalige senatoren Louis Ide (N-VA), Bert Anciaux (Sp.a), Liesbeth Homans (N-VA) en Dirk Claes (CD&V) een voorstel van resolutie klaar dat een taaltest moest veralgemenen.