...

De onderzoekers volgden tussen 2006 en 2011 bijna 5.000 baby's die allemaal waren geboren na een zwangerschapsduur tussen 22 en 27 weken. Ze ontdekten dat baby's van 22 weken niet buiten de baarmoeder kunnen overleven zonder medische hulp. Van de 78 gevallen waarin reanimatie werd toegepast, hebben er 18 het overleefd. Bij het opgroeien vertoonden 7 zuigelingen geen matige of ernstige deficits, maar bij 6 andere trad er blindheid, doofheid of hersenverlamming op. Vanaf 23 weken zijn de resultaten echter meer hoopgevend. Van de 755 zuigelingen hebben er 542 een behandeling gekregen. Ongeveer een derde overleefde, en de helft daarvan vertoonde geen problemen bij het opgroeien. Aan de hand van een enquête in de belangrijkste zorgcentra voor grote prematuren, ontdekten de wetenschappelijke onderzoekers trouwens grote verschillen in de aanpak van baby's die geboren worden na 22 of 23 weken zwangerschap. Sommige neonatale eenheden voeren geen enkele actieve behandeling uit, terwijl andere met de zorgverzekering onderhandelen om beademing, intubatie of geneesmiddelen voor longrijping te kunnen toedienen. Deze studie zou dus een aansporing moeten zijn om de leefbaarheidsdrempel van foetussen opnieuw te bekijken, een thema dat gezien het hoge risico op blijvende letsels ethische vragen oproept in onze samenleving.