...

De Nationale Commissie buigt zich al maanden over een geleidelijke hervorming van de accreditering. Daarmee beoogt men verschillende doelstellingen. Een meer evenwichtige financiële valorisatie staat alvast bovenaan het verlanglijstje.Dat is aangewezen ook. Artsenkrant legde de hand op een Riziv-nota die duidelijk aantoont dat niet alle artsen gelijk zijn voor de accreditering. "Het actuele systeem valoriseert de geleverde inspanningen onevenwichtig", stelt het Riziv vast op basis van gegevens over 2016. Zo bedraagt het gemiddelde accrediteringsbedrag dat een patholoog-anatoom ontvangt 1.971 euro. Daar staat een apotheker-bioloog tegenover die goed is voor 31.048 euro accreditering.Globaal genomen bedraagt het gemiddelde bedrag dat een huisarts voor de accreditering ontvangt 12.387 euro en voor een specialist 9.632 euro. Tussen de disciplines bestaan er grote verschillen: 4.064,82 euro toeslag voor een anesthesioloog, 4.339,72 euro voor een specialist interne geneeskunde, 9.253,57 euro voor een neurochirurg, 10.451,18 euro voor een cardioloog, 12.778,50 euro voor een NKO-arts...In het kader van deze hervorming wil de Nationale Commissie komen tot een gedifferentieerde benadering van de accreditering tussen huisartsen en specialisten. Zo wordt rekening gehouden met de grote verscheidenheid tussen praktijken onderling en tussen de specialismen. Het Riziv onderstreept dat het huidige gebrek aan evenwicht in de financiële valorisatie van de accreditering teruggaat tot de prestatiebetaling. Meer bepaald kan het volume aan patiëntencontacten, in het bijzonder raadplegingen en bezoeken, aanzienlijk verschillen in functie van het specialisme. Het nieuwe systeem, zal daarom eerder focussen op de resultaten dan op de inspanningen van de artsen. Zo wil men een versterking van ongelijkheden vermijden. Het is de bedoeling dat in samenwerking met de betrokken beroepsorganisaties proefprojecten worden uitgerold.