...

"Eindelijk", slaakt het Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België een zucht van opluchting, "kunnen huisartsen Impulseo ook gebruiken voor de loonkosten van een verpleegkundige hulp." Al houdt het syndicaat wel een slag om de arm. Het gaat nog altijd maar over een ontwerpbesluit. Een definitieve goedkeuring van de tekst zou in het najaar van 2022 volgen. Het ASGB wijst erop dat de Vlaamse regering al in 2020 het proces opstartte om Impulseo te hervormen. "Elke vergadering legden we de nadruk op het belang van verpleegkundige hulp. Pas nu, twee jaar later is er een wettelijke basis uitgeschreven," zo luidt het.De hele Impulseo-regeling wordt hiermee overgeheveld naar het Vlaamse niveau en het KB van 2012 opgeheven en vervangen door een Vlaams besluit.In principe treedt het nieuwe besluit in werking op 1 januari 2023. "Strikt genomen," zo stelt het Algemeen Syndicaat vast, kan een Impulseo- subsidie van een verpleegkundige pas vanaf volgend jaar." Het syndicaat drong echter aan zodat ook vroeger aangeworven verpleegkundigen onder de Impulseo-regeling zouden vallen. "Er is nu een soort opt-in voorzien. Het laat huisartsen toe ook al voor 2022 beroep te doen op de nieuwe Vlaamse regeling, dixit het ASGB. "Op die manier is het mogelijk al dit jaar de loonkosten van een verpleegkundige te subsidiëren." Uiteraard andermaal met als kanttekening dat het momenteel nog slechts over een ontwerpbesluit gaat. De definitieve (politieke) goedkeuring volgt nog.