...

Het gaat hier over de MyBEPS-studie (my Personal Breast Screening) die "wellicht de opsporing van borstkanker grondig zal veranderen", dixit een perscommuniqué van het Bordet Instituut. Waar gaat het over? Studies tonen aan dat de huidige massale opsporingsprogramma's -met een mammografie om de twee jaar voor vrouwen tussen 50 en 70 jaar- de sterftecijfers minder gunstig doen evolueren dan men dacht.De studies uit de jaren 1980 waarop de opsporingsprogramma's gebaseerd zijn, vertonen verschillende feilen. Zo wordt de overdiagnose onderschat: één op de vijf gedetecteerde kankers is niet problematisch en hoeft dus niet behandeld te worden. Daarnaast zijn één vierde van de vastgestelde kankers zogenaamde intervalkankers; ze ontwikkelen zich tussen twee mammografieën in of werden niet gedetecteerd. En tot slot geven de massale opsporingsprogramma's nog circa 10% vals-positieven. Uit het bijkomend onderzoek blijkt dat er van kanker geen sprake is.Dokter Jean-Benoît Burrion, hoofd dienst preventie en opsporing bij het Jules Bordet Instituut stelt "dat het risico op kanker sterk varieert van persoon tot persoon. Het is afhankelijk van intrinsieke en extrinsieke factoren. Een opsporing volgens de risicograad zou de nadelen van de huidige strategie dus aanzienlijk doen verminderen. Dat zou met andere woorden ook het sterftecijfer gunstig beïnvloeden."De MyBEPS- studie start op 1 januari. Ze beoogt de strategie volgens risicoklasse te vergelijken met de huidige strategie -enkel gebaseerd op leeftijd. Vooreerst kan op die manier de invloed nagegaan worden van gevorderde tumoren met minder goede overlevingskansen. Daarnaast beoogt dit onderzoek de nadelen te vergelijken qua overdiagnose, vals positieven en intervalkankers. Een derde objectief is de psychologische aanvaardbaarheid te meten van de strategie volgens risicoklassen. En ten slotte wil men de resultaten vergelijken van de twee strategieën op het vlak van kosten en doeltreffendheid.