...

Het waren lastige onderhandelingen, vertelt dokter Van Giel. De standpunten op met name de artsenbank lagen erg uiteen. Bvas pleitte ervoor dat alle honoraria dezelfde gereduceerde indexering zouden krijgen om de besparing rechtmatig te spreiden. Domus Medica vond dat een gedifferentieerde toepassing van de index nog enig beleid mogelijk maakte. Dat het consult van de arts de volledige index krijgt is een belangrijk signaal. Thematische aanpakHet akkoord kwam dit jaar wat anders tot stand dan gewoonlijk. Er was erg weinig financiële ruimte, wenslijstjes opmaken had geen zin. "De voorzitter van de Commissie, Jo De Cock, heeft kundig een aantal technieken gebruikt. Dat is wel een goede methode gebleken.""We hadden een aantal thematische zittingen achter de rug." Die gingen over e-health onder meer, en over de toekomst van de accreditering "Positief was dat we daarover diepgaandere discussies hebben kunnen voeren. De weerslag daarvan kun je terugvinden in dit akkoord."In de richting die het akkoord aangeeft kan DM zich in de regel wel vinden.GMDHet akkoord bevat incentives om de kwaliteit van het GMD te verbeteren - iets waar Domus Medica ook voor gepleit had?"Dat we ons moesten neerleggen bij de niet-indexering van het GMD druist natuurlijk in tegen onze natuur", vertelt Van Giel. "Maar door het rapport van de DGEC stond het GMD-honorarium erg onder druk. De kwaliteit van het GMD verbeteren stond aan de andere kant ook in de aanbevelingen van de DGEC.""Een andere aanbeveling van de DGEC was de automatische verlenging van het GMD - daar staan we zeker achter en daar hebben we tot op het einde voor moeten vechten. Het principe is in het akkoord opgenomen, dat is belangrijk - al moeten de precieze voorwaarden en het financiële plaatje nog worden vastgelegd. En de invoering zal wellicht gefaseerd verlopen."Drukke agenda"Belangrijk is dat een aantal grote thema's in het akkoord zijn opgenomen: de accreditering, de herijking van de nomenclatuur, de ereloonsupplementen. Het gaat om grote lijnen. Erg concrete afspraken zijn daarover nog niet gemaakt maar dat kon ook niet op zo een korte termijn. De basis is gelegd om daar de volgende twee jaar aan voort te werken."Het akkoord bevat ook een uitgebreid stuk over de wachtposten - maar ook daar ligt er vooral veel werk op de plank. "Op het eind van dit jaar moet het nieuwe financiële kader voor de wachtposten uitgetekend zijn. Ondertussen kunnen in ieder geval de bestaande wachtposten blijven voortwerken."1733Het is voor dokter Van Giel wel duidelijk dat minister De Block tijdens het laatste jaar van deze regering nog zeker een aantal dingen wil proberen te verwezenlijken. Volgens haar plannen zullen wachtposten moeten samenwerken in netwerken die een bevolking van 300.000 inwoners bedienen. "Op onze vraag waarom 300.000 inwoners krijgen we voorlopig geen antwoord. We horen dat dat duidelijk zal worden op de nieuwe vergadering van de Task Force eind van deze maand." Ook het 1733-project wordt verder uitgerold. "Dat heeft heel wat praktische gevolgen, inclusief voor de wachtdienst in de week", onderstreept de DM-voorzitter. Maar op de vraag of er snel een gemeenschappelijke telefonische triage komt voor niet-geplande medisch hulp, moet hij het antwoord schuldig blijven. Er zijn nog heel wat open vragen.