...

"Een centraal ramphospitaal, waar alle gewonden, zieken, of slachtoffers van een ramp naartoe gebracht worden. Een soort bufferziekenhuis voor toekomstige virale epidemieën, aanslagen, treinongevallen, etc. zodat de andere ziekenhuizen hun normale activiteiten kunnen blijven uitvoeren en andere patiënten niet ook slachtoffer worden van desbetreffende ramp", zo lichtte de plastisch chirurg toe.Als plaats van gebeuren kijkt hij richting het militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek. "Dat is centraal gelegen, een gigantisch gebouw dat nu voor bijna 80% leegstaat." Mits de nodige infrastructuurveranderingen kan dat volgens dr. De Brucker uitgerust worden als 'rampenhospitaal'. Zorgverleners van de ziekenhuizen in België moeten worden opgeleid en gedetacheerd naar het rampenhospitaal op het moment dat er zich een ramp voordoet. Dat de federale regering vorige week besliste om het militair hospitaal om te vormen tot vaccinatiecentrum (wanneer in de tweede fase grotere groepen mensen zullen worden gevaccineerd, nvdr), vindt hij alvast een eerste stap in de goede richting.Pedro Facon beaamde dat de samenwerking tussen militaire en civiele geneeskunde versterkt zou kunnen worden in noodsituaties - chemische, biologische, radiologische rampen. Maar de coronacommissaris plaatste ook kanttekeningen bij het idee van dr. De Brucker. "Op het toppunt van de covid-zorg lagen er 7.500 patiënten in de ziekenhuizen. We kunnen die niet allemaal centraliseren, dat zou een enorme logistieke operatie zijn. Wel kunnen we naar de toekomst toe beter nadenken over de organisatie van het zorgsysteem, meer bepaald wat de fragmentatie van gespecialiseerde kankerzorg en eventueel brandwondenzorg betreft." Hoewel "het huidige systeem niet zo slecht is", voegde hij er in eenzelfde adem aan toe. "Het is een denkoefening", schoot prof. Marc Noppen (CEO UZ Brussel) dr. De Brucker bij. "Maar voor 7.500 patiënten kan je die zorg inderdaad niet centraliseren. Voor eenmalige rampen die beperkt zijn in de tijd, denk aan de aanslag in Zaventem of de treinramp in Buizingen mogelijk wel. Het grote probleem is personeel. Als er daadwerkelijk een ramp plaatsvindt, kan je beslissen om medewerkers te detacheren - tenminste, op papier. In de praktijk is dat niet zo eenvoudig." "Laten we ook niet vergeten dat mensen graag in hun omgeving verzorgd worden, ook voor de mantelzorgers is dit belangrijk", voegde Margot Cloet (gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro) er nog aan toe.