...

Begin april meldde deze krant u dit al: zowat 10% van alle haio's en aso's vragen de sociale voordelen waarop ze recht hebben (een bedrag voor pensioenopbouw) níet aan. Het ASGB pakte met die cijfers uit. Ondertussen vroeg dokter Robert Rutsaert namens dit syndicaat aan het Riziv meer gedetailleerde cijfers. In het boxje met de twee tabellen vindt u de cijfers opgesplitst per gewest.Op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van 20 mei jl. werd volgens Reinier Hueting van Kartel/ASGB een systeem voorgesteld voor artsen om het 'sociaal statuut' elektronisch aan te vragen. Daarbij zou de toekenning van sociale voordelen aan artsen die er recht op hebben eigenlijk automatisch verlopen. "Dat zou het probleem voor artsen in opleiding van de baan helpen", zegt dokter Hueting. "Maar wel op voorwaarde dat ze een contract hebben met een verzekeraar."In het nieuwe systeem stelt het Riziv vast of de arts voldoet aan de voorwaarden voor het toekennen van het statuut en gaat het na of er een contract bestaat voor een polis bij een verzekeraar, of voor deelname aan een pensioenfonds. Het Riziv moet dan over een 'authentieke bron' beschikken waar het die gegevens kan ophalen.De arts zou dan in de toekomst van het Riziv een mail krijgen met het bedrag waarop hij volgens het instituut recht heeft. Gaat de arts ermee akkoord, dan moet hij niets doen. Is hij het er niet mee eens, dan moet hij binnen de 14 (of 15) dagen reageren. De arts moet er dus wel voor zorgen dat er een actieve polis loopt en ook maar één polis komt in aanmerking. Bij het veranderen van een polis moet hij de verzekeraar bijvoorbeeld het mandaat geven om dat te veranderen in MyRiziv."Een nadeel van het nieuwe systeem is dat, bij de overschakeling, de arts bijna een jaar langer zal moeten wachten op het bedrag", licht Hueting verder toe. "Nu wordt het bedrag van het sociale statuut uitbetaald bij het begin van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor het is toegekend. In het nieuwe systeem zal het bedrag pas worden uitbetaald tegen 15 september. Het Riziv heeft tijd nodig om alle gegevens te verzamelen. Het moet nagaan of de arts de drempel haalt. Pas begin mei kan een bericht worden verstuurd naar de arts. Er komt dus eenmalig een langere periode tussen de betalingen."Het eerste jaar waarop het systeem van toepassing zou zijn, zou 2020 zijn.