...

Het zijn voor dokter Roel Van Giel de laatste weken als voorzitter van Domus Medica. Het verdere traject uittekenen naar de huisarts van 2030 zal voor het nieuwe aantredend bestuur zijn. Als conclusie van het Visiecongres schetste hij de actuele werven om aan de weg te timmeren voor die huisarts die in 2030 met 'goesting' aan zijn dag begint. Voor hij het woord nam, las Liesbeth Devreker, de coördinator van de Huisartsenkring van de Zennevallei, een brief voor namens zowat 1.500 huisartsen van 19 verschillende kringen. Het was een noodkreet, waarin één zaak vooropstond: los nu het huisartsentekort op. Het was ook de eerste werf die Van Giel ter sprake bracht: leid meer huisartsen op. Maar voor zaken beter worden zullen ze eerst nog slechter worden, wist hij. Doordat er meer huisartsen uitstromen dan er thans instromen, zal in 2026 en 2027 het huisartsentekort een dieptepunt bereiken. "Het grootste deel van de Vlamingen zal nog een vaste huisarts hebben." Maar zal - hopelijk maar tijdelijk - niet iedere Vlaming een eigen huisarts kunnen hebben. We zullen creatief moeten zijn en noodoplossingen bedenken zoals zorgpunten. Afspraken moeten maken, ook met de tweede lijn. Dossiers moeten delen, taken delegeren, hybride zorg organiseren - en oplossingen in de etalage zetten die werken. De noodoplossingen zullen nooit de kwaliteit bieden van een echte huisarts, maar nog steeds een beter alternatief zijn dan helemaal geen zorg. Aldus Van Giel. Er zijn geen mirakeloplossingen die plots een toevloed van huisartsen garanderen. Je zult strikte subquota moeten hanteren voor specialisaties, meent Van Giel. En de werkloze specialisten die er zullen komen, moeten omscholen tot huisartsen. Huisartsenstages moeten weer een verplicht onderdeel zijn van de opleiding, maar dan zullen huisartsen zelf ook wel vaker in hun praktijk opleiding moeten geven.