...

U herinnert zich misschien nog de grote stakingen bij Toyota in de jaren 1980: de Japanse arbeiders bleven aan de slag aan de productieband maar droegen een zwarte band rond hun bovenarm. Dat is dus wat de Naamse huisartsen nu ook doen: ze garanderen de zorgcontinuïteit tijdens de wachtdienst maar dragen een zwarte armband en delen aan hun patiënten brochures uit over de wachtproblematiek en de eisen van de artsen."Bedoeling is om de bevolking en de overheid te sensibiliseren omtrent het gevoel van onveiligheid bij onder andere huisartsen, met name tijdens de wachtdienst 's nachts", legt kringvoorzitter dokter Philippe Jongen uit.De eisenbundel van de 'stakers' is niet nieuw : de oprichting van goed uitgeruste en beveiligde wachtposten; triage van de oproepen; opvang van levensbedreigende urgenties door de Mug; begeleiding van de huisarts van wacht op huisbezoek.