...

Het aantal keizersnedes was de laatste jaren gestabiliseerd maar stijgt dus terug in 2020, zo stelt het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie in zijn nieuwste rapport met cijfers over 2020.Bij het begin van de zwangerschap hebben bijna 40% van Vlaamse vrouwen een ongezonde BMI van boven de 25,0 kg/m² (25,5% met overgewicht en 14,3% met obesitas). Deze proportie stijgt "onrustwekkend snel", stelt het Studiecentrum vast: het aandeel moeders met overgewicht of obesitas was 32,5% in 2011 en steeg tot dus bijna 40% in 2020.Daarnaast merkt het Studiecentrum op dat samen met de gewichtsproblemen ook het aandeel jonge vrouwen met (zwangerschaps)diabetes toeneemt. De groep moeders met diabetes steeg van 2,9% in 2011 tot 8,1% in 2020. De toename deed zich vooral de laatste jaren voor.Meer ziekenhuisbevallingenIn zijn communicatie wijst het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, de opdrachtgever van het jaarrapport, verder nog op een aantal een aantal opmerkelijke vaststellingen die het lieert aan de covidlockdown - en maatregelen. Een eerste heeft betrekking op het aantal bevallingen in het ziekenhuis vorig jaar,in 2021. Naar jaarlijkse gewoonte voert het Studiecentrum bij aanvang van het nieuwe jaar een voorlopige telling uit van het totale aantal bevallingen binnen de 59 materniteiten van het Vlaams Gewest en het UZ Brussel.Uit die voorlopige telling blijkt dat er vorig jaar 2.548 kinderen meer geboren werden in het ziekenhuis dan in 2020. In totaal waren er in 2021 62.846 ziekenhuisbevallingen in Vlaanderen.Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid spreekt van een "opmerkelijke" breuk met de trend van een dalend geboortecijfer. Feit is dat het aantal geboorten in Vlaanderen opvallend daalde het afgelopen decennium. In 2011 waren er 69.660 geboorten, in 2020 waren er dat nog maar 61.700 - met andere woorden een daling van 11,4%.In zijn berichtgeving linkt het Vlaams Agentschap het stijgend geboortecijfer in 2021 aan de covidlockdown en andere coronamaatregelen: "Heel wat van de kinderen geboren in 2021 zijn uiteraard verwekt in 2020." Vooral in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen steeg het aantal ziekenhuisbevallingen het afgelopen jaar. Meer spontane zwangerschappenHet Studiecentrum doet nog een andere covidgerelateerde vaststelling: zo waren er in vergelijking met de weken vóór de lockdown, tijdens de rest van het jaar 2020 significant meer geboorten na spontane zwangerschappen. De verklaring wordt gezocht bij de tijdelijke sluiting van de fertiliteitscentra.Voorts stelt het tijdens de covidperiode nog een lichte toename vast van vroeggeboortes voor 32 weken (1,1 % versus 0,8 %).