...

Vandaag zijn statutaire medewerkers van de NMBS verplicht zich bij de NMBS-kas aan te sluiten. "Het in stand houden van deze aparte kas kost handenvol geld en biedt geen meerwaarde," zegt Van Peel."Bovendien strookt de verplichting voor de statutairen om zich aan te sluiten volstrekt niet met de vrijheid die elke andere burger heeft om zich aan te sluiten bij een ziekenkas naar keuze", voegt ze eraan toe.Stijgend kostenplaatjeOndertussen dreigt het kostenplaatje alleen maar groter te worden. Vandaag ontvangt de ziekenkas van de NMBS 18 miljoen euro voor administratieve kosten. Volgens cijfers van het RIZIV bedraagt de gemiddelde administratieve kost per aangesloten lid bij grote ziekenfondsen ongeveer 142 euro. Voor de kas van de NMBS is dat 235 euro - of 70% meer. Deze kloof wordt bovendien ieder jaar groter.De afschaffing van het NMBS-ziekenfonds zou een enorme besparing opleveren. "In een tijd waarin elk overheidsbedrijf op zoek moet naar besparingen, mogen we de meest logische niet laten liggen," zegt Valerie Van Peel. "Niemand wordt hier slechter van." De ongeveer 150 personeelsleden die begin 2013 nog in dienst waren van het NMBS-ziekenfonds kunnen ongetwijfeld een andere functie binnen de Holding krijgen.Extralegaal voordeel?Ook spoorbaas Jo Cornu toonde zich al voorstander van de afschaffing. Maar Michel Bovy, de manager van HR-Rail, dat alle werknemers van NMBS en Infrabel tewerkstelt, reageert in De Standaard van vandaag: 'Deze geneeskundige Kas en de bijhorende sociale voordelen voor de NMBS-werknemers en hun gezin zijn in cao's afgesloten. Die afspraken kan je niet zomaar van tafel vegen.' "Deze situatie is historisch zo gegroeid, maar vandaag is er geen enkele reden om dit dure relict van het verleden in stand te houden", vindt Van Peel evenwel. "Een CAO kan opnieuw onderhandeld worden en er zijn goedkopere manieren om extra voordelen te geven aan werknemers."