...

Eind juni diende Elke Sleurs - gynaecoloog en N-VA-senator - een voorstel van resolutie in: de regering moet de mogelijkheid van een 'kortverblijf' in de kraamkliniek na een normale bevalling onderzoeken. De N-VA-senator vertrekt van dezelfde vaststelling als Bvas-voorman Marc Moens. De gemiddelde verblijfsduur in een Belgische kraamkliniek ligt opvallend hoog. Haar eerste oogmerk is evenwel niet een besparing.Normale bevalling In de Oeso-landen ligt de gemiddelde verblijfsduur van vrouwen in een kraamkliniek rond de 3,5 dagen. In Nederland en de UK verblijft een vrouw nog geen twee dagen in het ziekenhuis na een normale bevalling. In België bedraagt de gemiddelde verblijfsduur 4,3 dagen. Elke Sleurs stelt dat een kortere verblijfsduur juist gepaard kan gaan met een betere zorg. Maar dat moet wel eerst uitgetest worden.De senator stelt voor om bij een normale of 'fysiologische' bevalling een kortverblijf in te voeren van 24 uur in de kraamkliniek. Fysiologische bevallingen zijn volgens de cijfers van het Riziv goed voor 70,4% van alle bevallingen, maar de senator oppert om eventueel pas vanaf een tweede bevalling dit kortverblijf te hanteren.Klinisch pad Een kortverblijf houdt een andere organisatie in van de zorg. Een deel van de postnatale begeleiding zal thuis moeten gebeuren en vereist een meer doorgedreven ambulante opvang. De voorbereiding van het kortverblijf moet al in de prenatale fase worden gestart: de vrouw moet op de postnatale fase worden voorbereid.Elke Sleurs spreekt over een 'klinisch pad' voor de normale bevalling, met afspraken over de rol van de vroedvrouw en de huisarts. Een opwaardering van de rol van iedere zorgverlener, inclusief de gynaecoloog, is het hoofddoel van de senator. De gynaecoloog krijgt meer tijd om zich toe te leggen op bevallingen met een verhoogd risico.Monitoren Het voorstel voor een kortverblijf vertrekt van de veronderstelling dat het langere verblijf in het ziekenhuis nu vooral een 'hotelfunctie' vervult: het comfort van de kersverse moeder veeleer dan de medische noodzaak staat voorop. Maar is dat wel zo? De N-VA-voorstel wil het kortverblijf in fasen invoeren, en ondertussen nagaan of een langer verblijf toch geen noodzakelijke functie blijkt te hebben - dat het dus wel degelijk om niet meer gaat dan het comfort. Tevens moet gemonitored worden of een kortverblijf op termijn niet leidt tot frequentere heropnamen van moeder en/of kind.Een besparing voor de gezondheidszorg is niet het eerste doel, toch mogelijk een gevolg van het kortverblijf. Maar het organiseren van een ambulante postnatale zorg kost natuurlijk ook energie en geld. Wellicht zal daarvan een groter deel moeten opgehoest worden door de patiënt zelf, beseft de senator. Dat is dan vooral het gevolg van het afschaffen van niet-medische zorg in het ziekenhuis.