...

De N-VA verwijt Laurette Onkelinx dat ze doof blijft voor haar eigen lakse beleid met betrekking tot de ziekenfondsen. Kamerlid Manu Beuselinck (N-VA) interpelleerde de minister vorige week over de ziekenfondsbonussen. Volgens Beuselinck hebben de ziekenfondsen zonder enige inspanning een buffer opgebouwd zodat ze de komende tien jaar geen mali moeten vrezen. "De minister antwoordde dat dit een vraag is voor haar eventuele opvolger, terwijl het nota bene over haar eigen lakse beleid gaat", zegt Beuselinck. "Sinds 2005 hebben de ziekenfondsen maar liefst 552,2 miljoen euro aan boni ontvangen, waarvan 310,2 miljoen sinds 2008. Van responsabilisering van de ziekenfondsen is geen sprake, en dat in tijden waarin iedereen moet besparen."KafkaiaansHet is alleszins niet de eerste keer dat Onkelinx kritiek krijgt op de bonussen van de ziekenfondsen. In 2009 noemde toenmalig senatrice Lieve Van Ermen het 'een kafkaiaanse manier van boekhouden'. "Zoals de bonussen voor de topbankiers de banken uit balans hebben gehaald, zo halen de bonussen voor de ziekenfondsen de ziekteverzekering uit evenwicht. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?", verweet ze de minister in onze krant (AK 2031). Onkelinx hamerde er de voorbije jaren op dat de ziekenfondsen hun bonussen niet als eigen middelen mogen beschouwen en dat die in een reservefonds terechtkomen. Haar opvolger op Sociale Zaken heeft meteen een hele kluif om mee te beginnen.