...

Beuselinck, een apotheker uit Oostende, wil artsen stimuleren om beter te doen dan hun quota voor generieken en andere goedkope geneesmiddelen. Schrijven ze meer goedkoop voor dan wettelijk verplicht, dan moeten ze daar ook financieel beter van worden, vindt hij. Het wetsvoorstel dat hij indient, voorziet een bonus in de vorm van extra pensioenopbouw. Een bonus bovenop het sociaal statuut met andere woorden, maar dan wel losgekoppeld van het feit of een arts geconventioneerd is of niet.Het voorstel van de N-VA'er is nieuw in die zin dat er al geruime tijd stemmen opgaan voor collectieve incentives in ruil voor de besparingen die artsen genereren door goedkoop voorschrijven. Maar individuele incentives is nog wat anders. Officieel zijn de meeste artsenorganisaties er niet voor gewonnen omdat het ethisch een stuk moeilijker ligt. VrijblijvendVolgens Manu Beuselinck werkt een positieve maatregel nu eenmaal beter dan een bestraffende. "En het is vrijblijvend", voegt hij eraan toe. "Wie niet wenst deel te nemen, zal gewoon geen bonus ontvangen." Artsen kunnen de bonus gebruiken voor extra pensioenopbouw of als vervangingsinkomen bij ziekte of invaliditeit. Zo speelt het kamerlid in op een actuele problematiek die sterk leeft onder dokters."De artsen zijn niet de enigen die belang hebben bij dit voorstel, ook de patiten worden er beter van. Hoe goedkoper artsen voorschrijven, hoe minder patiten moeten bijpassen voor hun geneesmiddelen." Ook de ziekteverzekering wordt er beter van, zegt de indiener van het wetsvoorstel. Een deel van het vrijgekomen budget kan gebruikt worden om sneller innovatieve geneesmiddelen terug te betalen.