...

N-VA-senator en arts Louis Ide wil dat federale ambtenaren niet langer een verlofdag krijgen als ze bloed geven. Bloed geven moet volledig altruïstisch blijven, vindt Ide. Het kwam hem op een scheldtirade van ACOD-topman Guido Rasschaert te staan.Anders dan bijvoorbeeld werknemers hebben ambtenaren van federale overheidsdiensten recht op een dag verlof als ze bloed geven. Op jaarbasis gaat het om maximaal vier recuperatiedagen, plus één bijkomende dag voor wie ook plasma doneert. Louis Ide vindt een vrije dag als compensatie voor een bloedgifte overdreven. In de Senaat waarschuwde hij ook voor mogelijk misbruik door een kleine groep ambtenaren.Risico's verzwijgenVoor Vlaamse ambtenaren - die tot voor kort ook recht hadden op vier verlofdagen per kalenderjaar - is de regeling inmiddels geschrapt. Dat gebeurde op aandringen van het Rode Kruis, vanuit het vermoeden dat sommige ambtenaren gezondheidsrisico's verzwijgen om toch maar verlof te krijgen. Een kleine groep zou zo ver gaan om de vragenlijst voorafgaand aan de gift verkeerd in te vullen."Zoals ook bleek uit de discussie over mannen die seks hebben met mannen, is de medische vragenlijst essentieel wil men garanties hebben op veilig bloed," zegt Ide. "Voor het Rode Kruis primeert terecht de veiligheid van het bloed op het recht om bloed te geven. Studies tonen aan dat de vragenlijst en de eerlijkheid waarmee die vragenlijst wordt ingevuld cruciaal zijn."Vandaar dat de Belgische wetgeving bepaalt dat bloed geven onbezoldigd moet gebeuren. Recuperatie in natura is wel toegestaan, en een dag vakantie valt daaronder. Maar het Europees Hof van Justitie vindt dat de tijd die ambtenaren vrij krijgen niet langer mag zijn "dan de tijd die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de donatie en de verplaatsing".De N-VA-senator opperde onlangs dat de federale overheid best het voorbeeld van de Vlaamse ambtenarij zou volgen. "Foute beweegredenen om bloed te geven moeten we zoveel mogelijk uitsluiten", vindt hij. Maar bij Inge Vervotte (CD&V), op dat moment nog federaal minister van Ambtenarenzaken, was hij aan het verkeerde adres. Ze zag nog te veel onduidelijkheden in het dossier om al tot een besluit te komen.De interventie van Louis Ide viel slecht in kringen van de socialistische vakbond ACOD. In intern mailverkeer prees algemeen secretaris Guido Rasschaert zich gelukkig dat Vervotte "zich niet laat opjagen door een partij die de openbare sector zo snel mogelijk wil aanvallen in al haar onderdelen."'Profiteurs'"Volgens de N-VA zijn jullie profiteurs en mogelijke fraudeurs," staat er in de opjuttende mail van Rasschaert. "Het is belangrijk dat we iedereen ontmaskeren die het zogezegd opneemt voor de hardwerkende Vlaming (voor de rijke Vlaming,ja...) maar eigenlijk de partij van de werkgevers is. En die hebben het helemaal niet begrepen op elke vorm van recuperatie." Ide is geschokt door de uitlatingen van de ACOD-topman. "Het enige dat in deze discussie van tel mag zijn, is de volksgezondheid en de veiligheid van het bloed." Hij hoopt meer gehoor te krijgen bij Hendrik Bogaert (CD&V), de nieuwe staatsecretaris van Ambtenarenzaken.