...

Het Verzekeringscomitvan afgelopen maandag evalueerde de forfaitarisering van geneesmiddelen in ziekenhuizen. De invoering van dit forfait had over het algemeen een gunstige invloed op de financie balans. In vergelijking met wat ze zonder de forfaitarisering zouden hebben gekregen, ontvingen de ziekenhuizen van 1 juli 2006 tot 30 juni 2007 gemiddeld 33.855 euro meer, en in het jaar daarop liep de gemiddelde 'winst' zelfs op tot 35.440 euro. Enorme verschillen Kijken we naar de 'winst' of het 'verlies' die ziekenhuizen afzonderlijk met het geneesmiddelenforfait realiseren, dan vallen enorme verschillen op. Het best presterende ziekenhuis maakte in het tweede jaar 1,6 miljoen euro winst, terwijl het slechtst presterende ziekenhuis in het eerste jaar meer dan 400.000 euro verlies leed door de invoering van het forfait. Een verklaring voor deze verschillen is er niet: ziekenhuizen die goed en slecht presteren zijn lukraak gespreid over de gewesten, kunnen universitair of algemeen zijn, en groot of klein (het laatste als men de gemiddelde 'winst' berekent per opname).Het geneesmiddelenforfait bevordert het voorschrijven van goedkope geneesmiddelen. Bekijk je de voornaamste farmaceutische klassen, dan zie je een verband tussen de vermindering van het aantal dure voorschriften en de stijging van het aantal goedkope medicamenten. Maar er is geen link tussen de gemiddelde consumptie van goedkope geneesmiddelen in het ziekenhuis, en de winst of het verlies die het maakt door de invoering van het forfait. Kost voor de patit Bij de invoering van het geneesmiddelenforfait leefde de vrees dat de ziekenhuizen meer kosten zouden doorschuiven naar de patit. Maar die verschuiving is er niet geweest. Het Riziv kon alleen betrouwbare cijfers berekenen voor 2007 en 2008. De gemiddelde kost voor de patit lag in beide jaren op 30 31 euro: een studie van de CM kwam in 2005 al op een bedrag van 30,1 euro uit.Een steekproef onderzocht hoeveel geneesmiddelen op naam van een patit werden afgehaald in open officina op het moment dat die in het ziekenhuis verbleef: dat gebeurde in 18 19% van de gevallen. Maar vermoedelijk gaat het vooral om chronische medicatie die al voor de opname werd voorgeschreven, en ondertussen door de familie of het rusthuis werd afgehaald. Onaanvaardbaar Geriater Prof. Jean-Pierre Baeyens onderstreept dat dergelijke verschillen onaanvaardbaar zijn: "Wellicht heeft het te maken met lokale factoren: de ziekenhuisapotheker, het medicofarmaceutisch comit... Maar gemiddelden verbergen de werkelijkheid. Een onderzoek ter plaatse kan beter de verschillende factoren in kaart brengen."