...

Zeker langs Nederlandstalige zijde heerst er een nijpend tekort aan kinderartsen, weet Louis. Dus moeten we kiezen tussen wat wenselijk en haalbaar is vandaag, want het probleem valt niet in een handomdraai op te lossen. "Komt nog bij dat de aanzienlijke bevolkingsaangroei de zaak niet zal verbeteren."Langs Franstalige kant weegt het tekort voor huisartsenwachtdiensten dan weer sterker door, wat de druk op de spoed (en de kinderartsen) vergroot.Drastische oplossingen zoals sluitingen van bepaalde diensten ziet Louis niet zitten. Sluit je een dienst pediatrie, dan tref je ook de materniteit en wordt de spoed niet meer erkend. Een vicieuze cirkel.Myriam Azou dringt aan op een degelijk zorgniveau en daarvoor heb je nu eenmaal minstens vier kinderartsen per afdeling nodig. Ook zij schetst de precaire toestand bij wachtdiensten: "Wij hebben geen recuperatie na een nacht wacht. Meer dan vroeger worden we geroepen naar spoed en bevallingen, overigens verplicht bij sectio's."Dure huisarts met wacht"Een huisarts met wacht laten komen voor een ziek kind kost meer voor de ouders dan een consult van de specialist op spoedgevallen na 21u. Dat laatste moeten ze meestal ook niet direct betalen. De wachtbelasting is duidelijk verhoogd.""Zeker de jongeren wensen niet meer dan n wacht op de vier. De kleine associaties vinden moeilijk een collega bij, de grotere groepen hebben veel minder moeite. Er zijn vandaag 100 vacatures.""Met de overheid is nagekeken en bewezen dat er niet meer kinderartsen enkel privwerken dan andere specialisten", aldus nog Azou. Een enque bij specialisten in opleiding wees uit dat slechts 3% eraan denkt om later enkel privaadplegingen te organiseren. Ze wensen ook aanvullend subspecialisatie en minder eerstelijnszorg.Als een kind in daghospitalisatie terechtkomt en toch moet overnachten, vreest Azou dat het in een volwassendienst zal belanden, tenzij het getransporteerd wordt naar aangepaste pediatrische zorg.