...

Herwig Van Pottelbergh van het domein ICT van Domus Medica getuigt dat de voorbije maand heel hard gewerkt is om het systeem op de DG helemaal in orde te krijgen. Met experts van het e-Health-platform en met de ontwikkelaars van het systeem (de firma HealthConnect) werden de problemen weggewerkt. Dokter Van Pottelbergh en enkele collega's stuurden vanuit de eigen praktijk dossiers door en konden op de DG controleren of alle informatie goed doorkwam. "Het loopt nu perfect. Ook de bijlagen komen goed door", getuigt hij.Artsen krijgen, wanneer ze het dossier elektronisch doorsturen en het goed aankomt bij de dienst, een bevestiging via de eHealth-box. Dat bericht komt in het EMD van de arts aan en wordt opgenomen in het dossier van de betrokken patiënt. Dokter Van Pottelbergh en enkele collega's hebben het de voorbije weken kunnen uitproberen. Volgens hem loopt het vlekkeloos.Problemen zijn er voorlopig nog wel met het rappelsysteem. Wanneer iemand bij de DG Personen met een Handicap een aanvraag indient en de dienst naar de huisarts het formulier verstuurt om de nodige gegevens aan te vullen, wordt automatisch een rappel geprogrammeerd. Als de huisarts na 30 dagen nog niet heeft gereageerd, ontvangt hij (en zijn patiënt) een herinnering. Maar wanneer de huisarts het elektronisch formulier oplaadt, moet dat de geplande rappel automatisch uitschakelen. Dat lukt blijkbaar niet: de huisarts wordt eraan herinnerd dat hij het formulier moet insturen - ook al is dat ondertussen al gebeurd.Voorlopig is dit rappelsysteem uitgeschakeld terwijl het wordt gecontroleerd. Volgens dr. Van Pottelbergh kan de huisarts voorlopig beter afgaan op de elektronische bevestiging van ontvangst dan op eventuele rappels die hij ontvangt. Herwig Van Pottelbergh reageert verder op het verhaal uit de column die u vandaag in deze krant kunt lezen : telefoneren naar deze overheidsdienst helpt ook in zijn persoonlijke ervaring niet. Daar begin je beter niet aan, luidt zijn raad.Een jaar geleden liep de elektronische informatieuitwisseling via MyHandicap een tijdlang behoorlijk goed. Maar toen in november op een nieuw systeem werd overgeschakeld, liep alles in het honderd. Dit voorjaar gaf Domus Medica nog de raad aan de huisartsen om het elektronische systeem voorlopig maar te vergeten en weer over te schakelen op het papieren formulier. Nu wordt deze aanbeveling weer omgedraaid: elektronisch loopt het opnieuw een stuk vlotter.Van Pottelbergh vreest dat het nog even zal duren voor iedereen weer mee is. Het gevaar is dat bijvoorbeeld OCMW's achterlopen in de communicatie naar hun klanten toe."We hebben de laatste weken veel vergaderd met de DG Personen met een Handicap en erop aangedrongen dat ze de personen die een aanvraag indienen een brief sturen dat ze contact moeten zoeken met hun huisarts." Die afspraak werd ook al een jaar geleden gemaakt maar was met de problemen weer op de achtergrond geraakt. In de komende maanden moet dat worden rechtgezet. De arts moet de keuze hebben of het nodig is dat hij de patiënt op het spreekuur ziet.Volgens dr. Van Pottelbergh kan een systeem als MyHandicap een belangrijke tijdswinst voor de arts opleveren. Maar de les is volgens hem dat wie een elektronische dienst aanlevert, beter van bij het begin met de ontwikkelaars én met de gebruikers aan tafel kan gaan zitten. En dat er dan samen zogenaamde 'ketentests' worden opgezet, die alle schakels in het communicatieproces controleren.