...

Volgens minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) betekent deze informatisering een geweldige vooruitgang. "Huisartsen, behandelende artsen in het algemeen, kunnen immers vanuit het EMD relevante, medische gegevens over een patiënt met een handicap eenvoudig, snel en op een beveiligde manier delen met de FOD Sociale Zekerheid. Dus geen papierwerk meer zoals vroeger," reageert ze. In 2015 behandelde de FOD Sociale Zekerheid 141.000 nieuwe aanvragen en vragen om herzieningen. Hiervan werden er 19.000 afgewezen omdat er informatie ontbrak. "Om een aanvraag in te dienen," zo leren we uit een perscommuniqué van de administratie, "moest de burger naar het gemeentehuis om 20 pagina's formulieren op te halen. Deels kon hij die zelf invullen, deels moest hij te rade gaan bij een arts."Tegenwoordig kan dat dus met een eID en een pincode via www.myhandicap.belgium.be De aanvrager vult een deel van de gegevens zelf in. Waarbij de administratie aanstipt dat in het nieuwe online formulier de overheid minder vraagt aan de persoon met een handicap en meer zelf op zoek gaat naar informatie. "Zo worden medische gegevens vanaf nu elektronisch uitgewisseld met de behandelende arts, bij voorkeur via het e-formulier van de FOD in het softwarepakket," luidt het. "Dit formulier laat toe rechtstreeks gegevens te versturen uit het GMD via het eHealth-platform." Verder is ook een papieren back-upprocedure voorzien voor artsen die nog geen gebruik maken van de e-gegevensuitwisseling. Volgens de overheid winnen artsen tijd met de nieuwe manier van werken. Ze kunnen immers "met enkele klikken" informatie uit het GMD toevoegen aan het formulier van de FOD.