...

Om de weldadige effecten van audiotherapie te meten, voerden onderzoekers van de Northwestern University een onderzoek uit bij 60 kinderen tussen 9 en 14 jaar die een grote operatie ondergaan hadden. De deelnemers werden in drie groepen verdeeld: 'muziek', 'audioboek' en een controlegroep (geluidswerende helm). De kinderen in de groep met muziek konden kiezen uit een playlist die meerdere muziekstijlen bevatte. Het primaire evaluatiecriterium in de studie was de daling van het pijnniveau in de 48 uur na de ingreep, gemeten aan de hand van een standaard evaluatieschaal. De resultaten tonen aan dat de intensiteit van de postoperatieve pijn van de kinderen na 30 minuten muziek beluisteren significant gedaald was en dat de dosis van pijnstillers van het type opiaten merkelijk kon worden verlaagd. De enige groep waarin geen afname van de pijn werd gezien, was die met de kinderen die een geluidswerende helm moesten dragen. Volgens de auteurs draagt audiotherapie bij tot het blokkeren van een secundaire baan in de prefrontale cortex die betrokken is bij het pijngeheugen. Ze wijzen erop dat deze therapie, die geen enkele bijwerking heeft, als een belangrijke strategie moet worden beschouwd bij de behandeling van pijn bij kinderen die in het ziekenhuis opgenomen zijn, maar ook thuis kan worden toegepast na een ambulante ingreep.