...

De wetenschappers hebben 15 kinderen van 9-12 jaar die vanaf de leeftijd van 6 jaar minstens twee jaar muziek hadden gespeeld, vergeleken met een groep van 12 kinderen van dezelfde leeftijd zonder muziekopleiding. Ze hebben dat ook gedaan bij 15 volwassenen met en 15 zonder muzikale opleiding. Tests van de cognitieve functies en functionele MRI wezen op een sterkere activering van de prefrontale cortex en een duidelijke verbetering van de uitvoerende functies bij de muzikanten. Muziek zou dus een mogelijke behandeling kunnen zijn in geval van afwijkingen van die functies, zoals ADHD en cognitieve aftakeling bij bejaarden. Een muziekopleiding is niet voor iedereen weggelegd, maar ook gewoon naar muziek luisteren is goed voor de gemoedsstemming én stimuleert het langetermijngeheugen (2). De conclusie van deze studie van Finse auteurs zal melomanen als muziek in de oren klinken. (referenties: (1) PLoS ONE, 17 juni 2014, DOI: 10.1371/journal.pone.0099868 (2) Cortex, augustus 2014, DOI: 10.1016/j.cortex.2014.04.012)