...

Onderzoekers van de universiteit van Barcelona konden niet anders dan besluiten dat muziek sommigen koud laat. Ze selecteerden 30 studenten en verdeelden hen vervolgens in drie groepen van tien deelnemers op basis van hun gevoel voor muziek: hoog, matig of zwak. In een eerste proef gaven de deelnemers aan in welke mate ze plezier beleefden aan het luisteren naar een aangenaam muziekstuk. In een tweede proef moesten ze een taak uitvoeren waarbij hen een geldelijke beloning in het vooruitzicht werd gesteld. De auteurs van het onderzoek maten hun hartslag en het geleidingsvermogen van de huid, twee indicatoren om emotionele activiteit te meten. Het resultaat: de personen uit de 'ongevoelige' groep waren in staat te zeggen wanneer een muziekfragment treurig dan wel vrolijk klonk, maar vertoonden geen enkele emotionele respons tijdens het luisteren, ook niet bij het beluisteren van 'sterk emotionele passages'. Nochtans versnelde de hartslag van diezelfde personen wanneer ze in een geldspelletje werden beloond. Dat toont aan dat hun emotionele onverschilligheid specifiek gelinkt is aan hun muziekbeleving. De wetenschappers noemen dit 'muzikale anhedonie', een term ontleend aan de psychologie die betekent dat iemand niet in staat is positieve emoties te ervaren in een situatie die nochtans als een bron van plezier wordt beschouwd. (referentie: Current Biology, 6 maart 2014, DOI: 10.1016/j.cub.2014.01.068)