...

Zopas hebben Finse onderzoekers van de universiteiten van Helsinki en Jyväskylä ontdekt dat prenatale blootstelling van een foetus aan muziek de ontwikkeling van de hersenen en het langetermijngeheugen stimuleert. De auteurs van de studie rekruteerden 24 vrouwen in het derde trimester van hun zwangerschap. De helft van hen werd gevraagd vijf keer per week te luisteren naar een cd met eenvoudige kindermelodieën, waaronder een beroemd wiegeliedje. De kandidaten draaiden de cd in het totaal 46 tot 64 keer en beluisterden het liedje gemiddeld 171 keer. Dat stond namelijk drie keer op de cd. Vlak na de geboorte en vier maanden later, lieten de onderzoekers de kinderen een lichtjes gewijzigde versie van het wiegeliedje horen, terwijl hun hersenactiviteit werd gemonitord via elektro-encefalografie. Uit de resultaten bleek een intensievere hersenactiviteit bij zuigelingen die het slaapliedje in utero hadden gehoord dan bij de andere baby's. Het effect hangt af van het aantal beluisteringen. Maar de onderzoekers hebben vooral aangetoond dat de herinnering aan het wiegeliedje zelfs vier maanden later nog altijd aanwezig is. (referentie: PLoS ONE, 30 oktober 2013, doi:10.1371/journal.pone.0078946)