...

Een team van Britse onderzoekers ondernam een systematische review en meta-analyse van alle gepubliceerde gerandomiseerde klinische trials over de impact van muziek in vergelijking met standaard zorg of andere niet-medicamenteuze behandelingen (zoals massage en relaxatie) op het postoperatieve herstel bij volwassenen.De analyse van de gegevens uit 72 trials met in totaal zo'n 7.000 patiënten bracht aan het licht dat patiënten significant minder angst vertoonden na de ingreep als ze naar muziek hadden geluisterd. Ze hadden ook minder pijnmedicatie nodig en meldden significant minder pijn in vergelijking met controlepersonen. Naar muziek luisteren op gelijk wel moment bleek doeltreffend, maar de resultaten waren het best als de patiënt naar muziek kon luisteren vóór de ingreep, eerder dan tijdens of erna. Als patiënten zelf de muziek konden uitkiezen, was de vermindering van de pijn en van gebruik van pijnmedicatie nog iets meer (maar niet significant) uitgesproken.Hoofdonderzoekster dr. Catherine Meads: "Muziek is een niet-invasieve, veilige en goedkope interventie die beschikbaar zou moeten zijn voor iedereen die een ingreep ondergaat. Patiënten moeten zelf de muziek kunnen kiezen die ze willen horen, om zo het effect ervan op hun welzijn te vergroten. Uiteraard moet er voor gezorgd worden dat de muziek de communicatie van het medische team niet verstoort."