...

"Wanneer studenten reeds tijdens hun opleiding met veel andere zorgberoepen in contact komen, zullen ze dit later - in het werkveld - ook als vanzelfsprekend ervaren", verklaart apotheker Eline Tommelein van de Vakgroep Geneesmiddelenleer van de UGent."In de masteropleiding Farmaceutische Wetenschappen komen de studenten al eenmalig in contact met de studenten uit de specialisatie-opleiding huisartsgeneeskunde. Maar er zijn nog veel andere zorgberoepen waarvan het voor de studenten niet duidelijk is wat hun competenties zijn." Dat zijn bijvoorbeeld voedingsdeskundigen, verpleegkundigen, vroedvrouwen en kinesitherapeuten. De derdejaarsstudenten van de opleidingen Farmacie van de Universiteit Gent en Voedings- en dieetkunde van de Hogeschool Gent sloegen daarom dit jaar de handen in elkaar. Ze werken samen rond diabetes - dat is diabetes type II, maar ook 'prediabetes', diabetes type I en zwangerschapsdiabetes. "De feedback die we van studenten ontvangen is zeer positief", vertelt Tommelein. De faculteiten zullen in de toekomst dan ook nog meer inzetten op interdisciplinair lesgeven. "We moeten bestaande initiatieven verder uitbreiden om studenten zo vroeg mogelijk in de opleiding al in contact te laten komen met andere zorgberoepen," vult professor Sarah De Saeger, docent bromatologie van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen aan. "Maar ook nieuwe initiatieven moeten we zo breed mogelijk ondersteunen."