...

"Dit is een belangrijke eerste stap opdat deze verminkte vrouwen hun waardigheid en integriteit een beetje zouden terugvinden, en om, in de mate van het mogelijke, het lichamelijke en psychologische lijden te verminderen", aldus minister Onkelinx.VerdubbelingHet aantal vrouwen dat "heel waarschijnlijk reeds besneden" is, is in ons land gestegen van 6.260 in 2007 tot 13.112 in 2012. Dat blijkt uit een studie door het Instituut voor Tropische Geneeskunde van Antwerpen op vraag van de FOD Volksgezondheid over de prevalentie van vrouwelijke genitale verminkingen (VGV) in België. "De verdubbeling is te verklaren door de stijging van het aantal vrouwen die naar België komen uit landen waar VGV wordt toegepast", aldus onderzoekster Fabienne Richard.Het aantal meisjes dat risico loopt op een besnijdenis is gestegen van 1.975 naar 4.084. "2.493 van die meisjes is jonger dan vijf jaar. Zij verdienen onze bijzondere aandacht omdat zij de grootste kans lopen om ofwel in België ofwel tijdens een vakantie in het land van herkomst besneden te worden", zegt Richard. "We mogen bovendien niet vergeten dat besnijdenissen in België wel bij wet verboden zijn, maar dat het in bijvoorbeeld Groot-Brittannië veel eenvoudiger is om een besnijdenis te laten uitvoeren."De studie gebeurde op basis van schattingen: eerst werd een zo nauwkeurig mogelijke schatting gemaakt van het aantal vrouwen die op Belgisch grondgebied wonen en afkomstig zijn uit een van de landen waar VGV wordt toegepast en het aantal meisjes geboren uit deze moeders. Daarna hebben de onderzoekers gekeken naar het percentage vrouwen dat in de landen van afkomst besneden wordt.Nood aan preventieWereldwijd zijn naar schatting meer dan 125 miljoen meisjes en vrouwen, voornamelijk in Afrikaanse landen en in het Midden-Oosten, slachtoffer van een of andere vorm van vrouwelijke genitale verminking. De prevalentie van VGV is het grootst in Somalië (97,9%), Egypte (91,1%) en Mali (85,2%). In ons land wonen de meeste vrouwen die waarschijnlijk besneden zijn in Vlaanderen (6.761), gevolgd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (5.831) en Wallonië (3.303). "In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de provincies Antwerpen en Luik wonen nu eenmaal de meeste vrouwen afkomstig uit landen waar VGV wordt uitgevoerd ", verklaart Richard."De studie toont aan dat de nood aan preventie en medische en sociale behandeling groot is", aldus Richard. "Er werden wel al grote inspanningen gedaan voor het opleiden van professionelen en er bestaan gespecialiseerde verenigingen voor preventie van VGV."