...

Jaarlijks zien de specialisten van het MPC van het ZOL zowat 2.000 nieuwe patiten met voornamelijk rug-, nek-, of zenuwpijnen. In het behandeltraject zijn kinesist, psychotherapeut en pijnverpleegkundige volwaardige medebehandelaars.Bovendien hebben de artsen van het pijncentrum een getegreerd samenwerkingsverband met de diensten neurochirurgie, psychiatrie en revalidatie en de palliatieve eenheid.Istanbul en Washington In 2005 werden in ons land negen referentiecentra voor chronische pijn opgericht: zeven universitaire centra en twee niet- universitaire. Omdat de multidisciplinaire behandeling in het pijncentrum van het ZOL reeds algemeen in gebruik was en dat ook kan aangetoond worden, maar ook omwille van de activiteiten van de pijnartsen als opleiders en onderzoekers kreeg het Genkse centrum van het Riziv de erkenning als multidisciplinair derdelijnsreferentiecentrum. Dank zij de financie toelage kunnen de paramedische interventies aan de patiten worden aangeboden.In juli kreeg het pijncentrum de erkenning van 'Comprehensive Multidisciplinary Pain Practice' van het World Institute of Pain. Het ZOL is daarmee n van de drie centra die wereldwijd deze erkenning kregen. Ook het Istanbul Pain Center en het University of Washington Center for Pain Relief vallen de eer te beurt. BouwwerkenOmdat de maximumcapaciteit van de huidige infrastructuur is bereikt, gaan volgende week de bouwwerken voor het nieuwe centrum van start. Dat komt op campus Sint-Barbara naast de hoofdingang, op de plaats van de oude concigewoning. Meer info: www.zol.be/internet/mpc en www.worldinstituteofpain.org