...

Dat blijkt uit een onderzoek van het Rode Kruis-Vlaanderen en de Nederlandse bloedbank Sanquin. De studie liep van 2005 tot 2014. In die tijdsspanne spoorden de onderzoekers alle hiv-donoren op tijdens standaardtesten waaraan alle bloedstalen onderworpen worden. In Vlaanderen gaat het over 24 donoren met hiv -19 mannen en vijf vrouwen. De genen van het virus bij MSM zijn lichtjes anders dan bij het virus dat circuleert bij andere risicogroepen. Aan de hand daarvan kan nagegaan worden op welke wijze iemand waarschijnlijk besmet is. Men onderzocht daarop de genetische samenstelling van het virus van elke hiv besmette bloeddonor. Bij 75% van de besmette mannelijke donoren vond men varianten van het hiv-virus die circuleren bij MSM. Vervolgens vergeleken de onderzoekers de resultaten van dit genetisch onderzoek van het virus met het risicogedrag gemeld door de donor tijdens een vertrouwelijk gesprek na de positieve hiv test. 24% van de mannelijke besmette donoren gaf MSM aan als risicogedrag. 60% van de vrouwelijke donoren met hiv-besmetting gaven wel seksueel risicogedrag aan. Geen enkele man of vrouw had risicogedrag aangegeven op de medische vragenlijst op het moment van donatie.Het Rode Kruis Vlaanderen benadrukt dan ook dat het essentieel is voor de veiligheid van de bloedproducten dat donoren de medische vragenlijst eerlijk invullen. De organisatie stelt vast dat sommige donoren zich onvoldoende bewust zijn van hun risicogedrag. Ze duiden dat risicogedrag ook niet aan op de medische vragenlijst en ze kaarten het niet aan tijdens een vertrouwelijk gesprek met een arts. De mogelijke impact van hun risicogedrag op de veiligheid van het bloedproduct wordt eveneens onderschat. Ten overvloede besluit het Rode Kruis dat MSM een risico vormt voor hiv bij bloeddonoren. Wat de studie niet aantoont is dat het levenslang uitsluiten van MSM van bloeddonatie de bloedbank veiliger maakt dan één jaar uitstel na risicogedrag.