...

In België zijn er naar schatting 13.500 personen met MS (1 op 1.000). De aandoening heeft verstrekkende gevolgen, niet in het minst op het vlak van tewerkstelling. Door lichamelijke veranderingen, grotere vermoeidheid, regelmatige afwezigheden enz. kunnen/mogen personen met MS hun taken en verantwoordelijkheden soms niet meer opnemen. Voor de meesten is dat een ingrijpende ervaring. Het zorgt voor een neerwaartse spiraal. Een job betekent immers inkomen en dat is des te meer van belang omdat de ziekte geld kost. Werk is ook cruciaal om zich zelfstandig te ontplooien en sociale contacten te onderhouden. Verontrustend is ook dat mensen met MS hun ziekte verzwijgen uit angst hun werk te verliezen. 15 jaar nadat de diagnose werd gesteld, is nog slechts 25% aan de slag.Als patiëntenorganisatie probeert de MS-Liga Vlaanderen mensen langer aan het werk te houden. Aandacht gaat er ook naar jongeren met MS op het moment dat ze afstuderen en op zoek gaan naar een eerste job.Verder ondersteunt de MS-Liga mensen die gestopt zijn met werken. "Iedereen," zo stelt de organisatie, "kan op zijn/haar manier actief blijven in de samenleving. Velen werken als vrijwilliger in een vereniging, een ziekenhuis of voor de MS-Liga. Dit is van cruciaal belang en enorm waardevol. "Daarom kozen we bewust voor de slogan 'Actief met MS' voor deze campagne."Die jaarlijkse campagne start op 1 september en loopt tot 31 december. Vrijwilligers verkopen overal in Vlaanderen chocolade van Galler en koekjes van Jues Destrooper. De MS-Liga wil niet enkel geld inzamelen voor de eigen werking maar ook mensen sensibiliseren. In Vlaanderen telt de Liga 3.900 leden. Als patiëntenorganisatie tracht ze het algemeen welzijn van personen met MS, hun familie en omgeving te verbeteren. Naast de campagne informeert men ook personen met MS en hun omgeving, zorgt ze voor psychosociale en administratieve ondersteuning en worden in samenwerking met de regionale afdelingen allerlei activiteiten georganiseerd. Verder ondersteunt de Liga wetenschappelijk onderzoek rond MS en wordt ingezet op sensibilisatie.