...

Bij 46 studiedeelnemers werden twee keer monsters van het bloed en uit de neus geanalyseerd: net voor de eerste vaccinatie met Pfizer of AstraZeneca en 13 tot 40 dagen na de tweede vaccinatie. Na volledige vaccinatie vonden de onderzoekers bij 78,3% van alle deelnemers antistoffen in de neus. De deelnemers die het vaccin van Pfizer kregen, vertoonden vaker antistoffen (96%) dan de deelnemers die het AstraZeneca-vaccin kregen (59%). Bovendien konden de lokale antistoffen bij Pfizer het virale spike-eiwit beter neutraliseren dan die bij AstraZeneca. Een doorgemaakte covidinfectie had geen invloed op de resultaten (al net vóór hun eerste vaccinatie vertoonde 17,4% van de deelnemers antistoffen tegen Sars-CoV-2 in de neus).Waarom het ene vaccin vaker antistoffen opwekt in de neus dan het andere, is niet duidelijk. "De verklaring ligt mogelijk bij een verschillende tijdspanne tussen de twee doses of bij een verschillende werking van de vaccins", zegt infectioloog prof. dr. Linos Vandekerckhove. Misschien dat de verdere follow-up van het onderzoek meer duidelijkheid brengt.Bron: website UZ Gent.